Wednesday, 10 October 2012

Perkataan Sama Maksud

Untuk menjawab soalan rumusan, pelajar perlu mempunyai pengetahuan tentang pelbagai kata yang sinonim terutamanya apabila hendak menulis pendahuluan.

Berikut kata arahan yang biasa untuk soalan rumusan dan kata sinonimnya.

A. sebab-sebab, punca-punca, faktor-faktor, potensi

B. langkah-langkah, usaha-usaha, cara-cara,tindakan-tindakan, cadangan-cadangan

C. masalah, kerenah,kekangan, penghalang

D. kepentingan, keperluan, tanggungjawab, faedah-faedah, kesan-kesan positif, harapan, kebaikan, manfaat, kelebihan

E. kesan-kesan negatif, akibat, keburukan, impak


5 comments: